Regulamin konkursu Drutozlot 2022

Regulamin konkursu “Z woolloop #dzierganieraduje !”

 • 1 Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest firma Woolloop Monika Śliwińska-Długosz, z siedzibą w Mirkowie (55-095) przy ul. Wiśniowej 37 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 8951379345 oraz REGON 369405550, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu woolloop.pl. Z Organizatorem można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 693 348 960 oraz przy użyciu adresu e-mail: biuro@woolloop.pl.

 • 2 Wymagania
 1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby dorosłe, posiadające konto na Instagramie lub na Facebook’u, które w dniach 01 – 31 sierpnia 2022:
  1. opublikują komentarze pod postami konkursowymi w mediach społecznościowych woolloop
  2. udostępnią przynajmniej 2 razy inne posty woolloop w swoich mediach społecznościowych Instagram lub Facebook.
 2. Komentarze muszą dotyczyć tematów wskazanych w zasadach konkursu Z woolloop #dzierganieraduje , a uczestnik musi spełnić pozostałe warunki konkursowe.
 3. Z konkursu wyklucza się udział pracowników Organizatora konkursu, innych Wystawców Drutozlotu 2022 oraz organizatorów Drutozlotu.
 • 3. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest firma Woolloop Monika Śliwińska-Długosz, z siedzibą w Mirkowie (55-095) przy ul. Wiśniowej 37 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 8951379345 oraz REGON 369405550, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem sklepu woolloop.pl. Z Administratorem danych można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 693 348 960 oraz przy użyciu adresu e-mail: biuro@woolloop.pl.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w Polityce prywatności i plików „Cookiem” sklepu woolloop.pl, dostępne pod adresem: https://woolloop.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. Przystępując do konkursu, jego uczestnik deklaruje zapoznanie się z dokumentami wymienionymi w par. 3 pkt. 2.
 4. Przystępując do konkursu, jego uczestnik wyraża zgodę na udostępniane swojego wpisu i ewentualnych zdjęć mu towarzyszących i biorących udział w konkursie wraz z oznaczeniem profilu w serwisie Instagram i/lub Facebook w mediach społecznościowych woolloop oraz na stronie sklepu internetowego woolloop pod adresem: https://woolloop.pl/
 • 4. Warunki konkursu
 1. Zadanie konkursowe:
  1. Uczestnik konkursu proszony jest o:
   1. Zaobserwowanie profilu @woolloop.pl w serwisie Instagram
   2. Zaobserwowanie profilu @woolloop.pl na Facebooku
   3. Udzielenie odpowiedzi pod postem konkursowym woolloop na Instagramie lub Facebook’u.
   4. Udostępnienie co najmniej 2 innych postów woolloop z ww. mediów wraz z oznaczenim ich @woolloop.pl oraz #woolloop_pl w swoich mediach społecznościowych (Instagram i/lub Facebook)

2. Nagrody w konkursie:

    1. Nagroda I – 100g (2 motki) włóczki Madragoa firmy Rosarios4 (100% jedwabiu, 50 g = 200m)
    2. Nagroda II – 200 g (1 motek = 850 m) wielokolorowej włóczki ombre Candy Cane firmy Performance

3. Termin i miejsce realizacji konkursu

     1. Konkurs odbywa się w dniach 01 – 31 sierpnia 2022 do godziny 24:00 na profilach @drutozlot i @woolloop.pl w serwisach Instagram i Facebook.
     2. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Drutozlotu 2022 w Toruniu dnia 03 września 2022 oraz na profilach, o których mowa w par. 4, pkt 3a do 10 września 2022.

Kryterium wyboru zwycięzców będzie spełnienie wszystkich warunków konkursu oraz najciekawsze wypowiedzi. Organizator zastrzega sobie prawo do konsultacji wyboru z organizatorami wydarzenia Drutozlot 2022 oraz do nieinformowania uczestników o szczegółowych powodach decyzji.

 • 5. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin zostaje udostępniony na stronie internetowej sklepu woolloop pod adresem: https://woolloop.pl/regulamin-konkursu-Drutozlot-2022
 2. Nagrody dla zwycięzców zostaną przesłane (wyłącznie paczkomatem) po skutecznym przekazaniu przez zwycięzców Organizatorowi danych niezbędnych do realizacji wysyłki, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail i telefonu kontaktowego oraz adresu i symbolu paczkomatu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu sklepu woolloop.pl oraz serwisu Instagram i Facebook i nienależyte świadczenie usług internetowych, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do uczestników konkursu,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu sklepu woolloop.pl oraz serwisu Instagram i Facebook i nienależyte wykonywanie usług na rzecz uczestników konkursu, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Organizator świadczy usługi,
  3. korzyści utracone przez uczestników konkursu.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem konkursu za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Wartość nagród

Wartość nagród nie przekracza kwoty 2000 zł.

Dane osobowe

W trakcie konkursu gromadzone są jedynie dane osobowe zwycięzcy nagrody głównej, niezbędne do wysyłki nagrody: imię, nazwisko, telefon i adres email oraz dane paczkomatu, na jaki ma zostać wysłana nagroda. Uczestnik – zwycięzca konkursu – zobowiązany jest do przesłania tych danych na adres: biuro@woolloop.pl wraz z podpisaną przez uczestnika formułą zgody na administrowanie danymi osobowymi:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji wysyłki nagrody w konkursie woolloop.pl zgodnie z RODO (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)), ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawa z dnia 16 lipca 2004 r . Jednocześnie deklaruję, że zapoznałem się i akceptuję Politykę prywatności sklepu woolloop, dostępną pod adresem: https://woolloop.pl/polityka-prywatnosci/”

 

 

Newsletter

Nie przegap nowości i specjalnych promocji!
Zapisz się na newsletter woolloop!*- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania na podany adres e-mail informacji handlowych, zgodnie z Polityką prywatności.